dijelovi beraca kukuruza

 
Kataloški broj:562
562 Osovina 7-35x190 KK 30
Kataloški broj:563
563 Osovina T 40 L 253
Kataloški broj:600
600 Prenosno vratilo
Kataloški broj:601
601 Vratilo II
Kataloški broj:602
602 Vratilo I
Kataloški broj:603
603 Pogonsko vratilo
Kataloški broj:604
604 Vratilo 1 / T35 / L1250
Kataloški broj:605
605 Vratilo 5 / T40 / L1260
Kataloški broj:606
606 Vratilo 1 / T40 / L1230