dijelovi traktorske kose

 
Kataloški broj:41997
BCS-DISK lijevi 19
Kataloški broj:420
Vijak noža RK BCS M 10 sa maticom
Kataloški broj:42006
NOŽ RK VICON lijevi ¤ 18 L 107
Kataloški broj:42007
NOŽ RK VICON desni ¤ 18 L 107
Kataloški broj:42014
CLAAS desni ¤ 19 L 115
Kataloški broj:42015
CLAAS lijevi ¤ 19 L 115
Kataloški broj:42020
CLAAS lijevi 19 L 105
Kataloški broj:42021
CLAAS desni 19 L 105
Kataloški broj:42022
NOŽ RK KUHN-LIJEVI ¤ 18 L 107