Adresa:
Proizvodnja metalnih proizvoda i alata
A.G.Matoša 4Čazma
43240
Croatia
Telefon:
043 771 458
Fax:
043 772 534